Home

  • WELCOME

”ZLATNA VODA” d.o.o. 

Preduzeće za proizvodnju prirodne

mineralne vode

Gornji Banjani

Gornji Milanovac,Kosovska 1

Direktor, Živan Ristović

 

Naša misija  je  izgradnja  fabrike za flaširanje i eksploataciju prirodne mineralne vode po najvećim  svetskim  standardima , sa najkvalitetnijom potpuno automatizovanom opremom poznatih svetskih proizvodjača .

Mi hoćemo da  gradimo  modernu fabriku za 21 vek  i želimo da budemo  u rangu sa vodećim svetskim  brendovima  jer za  to  imamo izvanrednu  prirodnu mineralnu vodu vrhunskog mineralnog  sastava i  izbalansiranosti minerala.

Gradićemo fabriku iznad izvorišta i tako sačuvati vrhunski kvalitet vode, koristeći najsavremeniju tehnologiju za aseptičnu  proizvodnju  prirodne mineralnme vode

Mi posedujemo gradjevinsku dozvolu  za gradnju fabrike br 4-060-351-559/2014,izdatu od RS . Opstine Gornji Milanovac,opstinska uprava a na osnovu izradjenog glavnog projekta fabrike za flasiranje prirodne mineralne vode.

Pozivamo potencijalne zainteresovane finansijere koji su zainteresovani za realizaciju ovog  projekata da nam se jave,mi smo otvoreni za sve oblike saradnje…

Our mission is to build factories for the exploitation of natural mineral water at the highest international standards … We create a modern factory for the 21st century and we want to be the best .. will build a factory over the spring and keep the highest quality water using technology for aseptic bottling water

We hawe a building perment for construction of factory No.4-060-351-559/2014 issued by the RS.Municipal administration and on the basic Draftet main project of the factory for bottling  mineral water..

We  invite interesend potential financiers who are in the realization of this project to contact us  we are open to all forms of cooperation

Gradjevinsku dozvolu mozete videti na ovom sajtu  na linku  Foto galerije..

Building permit can see on this  website at link Photo Gallery….