Kvalitet “Zlatne vode”

 Na osnovu hidro-geoloških  indikacija (analiziranih prirodnih izvorišta) izvršili smo bušenje   IEBGB-1 na dubinu od 53 m i kao rezultat dobili stabilni neto kapacitet eksploatacije od 4, l/sec,  oligomineralne vode temperature  12.5 °C

Na osnovu rezultata kako terenskih  tako i  laboratorijskih fizičko hemijskih analiza kao ianaliza radioaktivnosti , može se zaključiti  da  ispitivana  mineralna voda  pripada  kategoriji  kalcijum-magnezijum-hidrokarbonatnim i veoma slabo sulfidnih,hladnih oligomineralnih voda( balneološka klasifikacija)

Potpno automatizovana linija za flaširanje :Serac -Urola  6- te  generacije

Busotina:  IEBGB-1

Kvalitet

Među katjonima su najzastupljeniji joni kalcijuma sa 71,197 milival% i magnezijuma sa 27,414 milival% na koje otpada skoro ceo katjonski sastav. Veoma je značajno da voda sadrži minimalnu količinu natrijuma, svega 2,46 milival%.

Dominatni anjon je hidrokarbonatni jon koji ima udeo od 91,077 milival%. Svi ostali anjoni, uključujući i hlor prisutni su u veoma malim količinama.

Kvalitet vode je i u tome što sadrži zanemarljivu količinu natrijum-hlorida i kao takva se može piti i u većim količinama što je čini pogodnim za upotrebu kod bolesnika sa povišenim krvnim pritiskom kao i kod srčanih i bubrežnih bolesnika.

minealizacija                       353 mg/l

Suvi ostatak na 180 C      316 g/l

pH 6,68

 

Katjoni (mg/l)

Natrijum (Na+)                0,0033 g/l

Kalijum (K+)                     0,0017 g/l

Kalcijum (Ca++)               0,0813 g/l

Magnezijum (Mg++)       0,0180 g/l

Rastvoreni gasovi (mg/l)

Slobodanvodoniksulfid(H2S)  o,ooo3

Ugljen-dioksid (CO2)              0,0183

 

Anjoni fmg/l)

Hidrokarbonati (HCO3 -)                  0,3942 g/l

Hloridi (Cl-)    0,0769 minivala        0,0027 g/l

Flouridi (F-)                                       0,0002 g/l

Nitrati (NO3 -)                                 0,0100  g/l

Sulfati (SO4-)                                   0,0185  g/l

 

Decembra 2010 godine izvršili smo bušenje IEBGB-2 na dubinu od 125 m i kao rezultat dobili stabilni neto kapacitet eksploatacije od 8, l/sec,  oligomineralne vode temperature  12.5 °C

Na osnovu rezultata kako terenskih  tako i  laboratorijskih fizičko hemijskih analiza kao i analiza radioaktivnosti , može se zaključiti  da  ispitivana  mineralna voda  pripada  kategoriji  kalcijum-magnezijum-hidrokarbonatnim i veoma slabo sulfidnih,hladnih oligomineralnih voda( balneološka klasifikacija)

KVALITET:

Oligomineralna voda IEBGB-2 ima nizak sadržaj rastvorenih mineralnih naterijaI savršenu bakteriološku čistoću.organoleptički se odlikuje izuzetnim osvežavajućim ukusom,

Sadrži izuzetno izbalansiran  mineralni sastav  sa malom  količinom natrijuma i lepim količinama kalcijuma, magnezijuma i hidro karbonata  što  ima povoljan uticaj  na proces varenja i perostatiku creva a kada se piju veće količine daje diureticke efekte pri čemu se izbacuju

štetne materije  iz organizma,kao mokraćna kiselina,natrijum-hlorid  i azot.Na taj nacin        ” ispira “bubrežne kanale,I sprečava  nastajanje  bubrežnih peska i kamenca.

Treba je koristiti u dijetetskim programima za smanjenje telesne  mase jer sadrži male količine natrijuma.

Zbog svoga diuretskog dejstva veoma je pogodna za osobe sa srčanim obolenjima I hipertenzijom.Mogu je koristiti sve populacije  od beba I male dece do osoba u dubokoj starosti.

Voda pripada grupi  olgomineralnih  voda ,besprekorne čistoće i organoleptickih vrednosti.

Busotina: IEBGB-2

Mineralizacija                      490 mg/l

Suvi ostatak na 180 C       330 mg/l

Elektoprovodljivost          460qs/cm/2

pH   7,25

 

Katjoni (mg/l)

Natrijum (Na+)                                2,5 mg/l

Kalijum (K+)                                     1,2 mg/l

Kalcijum (Ca++)                             68,2 mg/l

Magnezijum (Mg++)                      35,3 mg/l

Rastvoreni gasovi (mg/l)

Kiseonik (O2)                                  3,6 mg/l

Ugljen-dioksid (CO2)                   20,0 mg/l

 

Anjoni (mg/l)

Hidrokarbonati (HCO3 -)             336,0 mg/l

Hloridi (Cl-)                                        0,23 mg/l

Flouridi (F-)                                     <0,1 mg/l

Nitrati (NO3 -)                                   2,5 mg/l

Sulfati (SO4-)                                   23,0 mg/l

Ovim vodama  nisu potrebne bilo kakve tehnološke korekcije,voda je bakterioloski  potpuno ispravna i moze se   direktno iz busotine(IEBGB-1, IEBGB-2) –bunara  flasirati.

U postupku kod nadležnih organa i institucuja su   dobijene sve pismene saglasnosti:

– regulisano vlasništvo lokacije-zemljušta od ukupne površine   1700 m/2,

– sve dozvole i saglasnosti za za istražne radnje i eksploataciju  vode sa istražnim  radnjama rezervi voda  na obe bušotine u vremenskom intervalu od cetri godišnja doba,

-sve potrbne dozvole  ukljucujući.

Saglasnost na istrazno –eksploataciono polje kao i na eksploataciono pravo koriscenja vode  iz bušotina  IEBGB-1  1,5l/s      i       IEBGB-2 ,  3 l/sec

– sve dozvole za lokacijsko pravo,dozvole za gradnju fabrike vode iznad bušotina,uključujući geomehanicki elaborat i rešenje o sanitarnoj zoni zaštite  eksploatacionog polja.

Obezbedjeno je od strane nadleznih Ministarstava ukupno 43  saglasnosti za istrazivanje i eksploataciju  oligominiralne vode .

Uradjeni su idejni projekti fabrike vode kao i biznis plan.

Naš sledeci korak je   realizacija investicionog projekta  i gradnju najmodernije fabrike za flasiranje vode  kapaciteta  7200-8000 flasa /h /l,5  litara.

Zlatna Voda  doo , otvorena je za pregovore  sa svim  zainteresovanim strateškim partnerima za zajedničko ulaganje u izgradnju fabrike  za flaširanjeove izuzetno  kvalitetne prirodne mineralne  vode.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *